BİLGİ BANKASI

Hem engelliler hem de engelli alanında çalışan bireyler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için engellilik alanında bir ilke imza atarak dijital öğrenme platformu Bilgi Bankası’nı oluşturduk.

Burada engelliler ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara, raporlara, engelli hukuku dokümanlarına ve engelli hakları ile ilgili güncel rehberlere ulaşabilirsiniz.

Bilgi Bankası’nın gelişmesine yönelik her türlü katkı için bize bilgibankasi@engellilerkonfederasyonu.org adresinden yazabilirsiniz. İnanıyoruz ki bilgilendikçe güçlenecek, engelliler için eşit ve erişilibilir bir hayatı mümkün kılacağız.
Dayanışma ve umutla…

SÖZLEŞMELER &
ENGELLİ HAKLARI

– Dünya Engelliler Raporu
– UNCRPD Türkiye Ülke Raporu
– Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
– BM Engelli Hakları Komitesi  CRPD  Sonuç Gözlemleri
– BM Engelli Hakları Komitesi  CRPD  Yanıtlar
– Birl. Mill. Eng. Hak. Kom. CRPD  Sorunlu Alanlar Listesi
– Görme Engelliler Hakkında Görenler İçin Klavuz

KONFEDERASYON
YAYINLARI

– Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
– Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi CRPD Türkiye STK Gölge Raporu
– Engelliler Konfederasyonu Tanıtım Broşürü
– Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları El Kitabı