PROJELER

Engelliler Konfederasyonu kurulduğu yıldan bugüne özellikle savunuculuk, örgütlenme ve eğitim temelinde çeşitli çalışmalara imza attı. Engelliler için eşit ve erişilebilir bir yaşam felsefesiyle projeler yapan konfederasyon, engellilerin insan hakları alanında pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak engellilerin hayatına değen faaliyetlerini sürdürüyor.

İlk kapsamlı projemiz olan “Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele: Savunu ve İzleme Projesi”, uygulaması 2011-2014 döneminde başladı. 2017 yılı sonuna dek devam eden süreç ise hem projelerin hem değişik türden etkinliklerin hem de eylemlerin sayıca ve nitelikçe artmasına tanıklık etti. Bu dönemde “Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele: Savunu ve İzleme Projesi” başarıyla tamamlandığı gibi “Eğitim ve Kültürü Paylaştır Yurttaşları Kaynaştır” adıyla bir de Ulusal Ajans projesi gerçekleştirildi. “Engelleri Konuşarak Aşalım” başlıklı bir Avrupa Birliği projesi de yine bu dönemde başlayan önemli çalışmalardan biriydi.

Bu dönemde proje yürütme kapasitesi güçlenen Engelliler Konfederasyonu, bu birikimini engelli hareketinin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda daha ileri çalışmalara dönüştürme gayretine girdi. 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği “Hak Temelli Mücadele ve Engelli Örgütlenmesi: Dünden Yarına Arayışlar Çalıştayı” bu anlamda bir dönem noktası oldu. Çalıştayın sonuç bildirgesine de yansıyan öneri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak bir proje geliştirildi. Avrupa Birliği’nden mali destek almaya hak kazanan 42 aylık “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru” projesi böyle doğdu.

“Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele: Savunu ve İzleme Projesi”

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu çerçevesinde desteklenen bu proje Ağustos 2013’te başladı, 14 Ağustos 2014 tarihinde tamamlandı. Proje sonucunda engelliler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yol gösterici nitelikte Referans Politika Belgesi Kitabı hazırlandı, iki bin adet bastırılıp dağıtıldı.

“Eğitim ve Kültürü Paylaştır Yurttaşları Kaynaştır Projesi”

Ankara ve Diyarbakır arasında dayanışmayı ve kültür paylaşımını amaçlayan proje Ankara Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Her iki şehirde engelliler ve ailelerinden oluşan 60 kişilik gruba iletişim becerileri eğitimi verildi, kültürler arasında diyaloğun güçlendirilmesi hedeflendi.

“Engelleri Konuşarak Aşalım Projesi”

Engelliler Konfederasyonu, Çalışma Bakanlığı tarafından koordine edilen Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliği Hibe Programı çerçevesinde hazırladığı bu proje 20 Ekim 2016 tarihinde başladı. Proje kapsamında Elazığ, Batman, Mersin, Bursa, İstanbul, Kayseri ve Amasya illerinde 140 engelliye 27’şer gün süren Çağrı Merkezi Operatörlüğü eğitimleri verildi. Ayrıca, her ilde beşer gün süreyle Engelli Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Demokrasi, Sivil Toplum ve Örgütlenme başlıkları altında eğitimler düzenlendi.

“Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi”

Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle Aralık 2017’de başlayan proje kapsamında 54 ilde engelli örgütleri, yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve üniversitelerin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruldu. Haziran 2021’de tamamlanacak projenin tüm faaliyetlerini www.turkiyeengellimeclisi.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.