Kampanyalar

Engelliler Konfederasyonu kuruluşundan bu yana, engellilerin haklarının iyileştirilmesi ve kazanımların korunması talebiyle kampanyalar düzenledi. Etkili bir savunuculuk aracı olan kampanyalar, Konfederasyon’un tabanıyla iletişimini güçlendirdi ve karar vericilere yönelik baskı gücünü artırdı. Yürütülen kampanyalardan birkaç örnek:

◆ 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulan yeni Anayasa değişikliğine karşı pozitif ayrımcılık yanıltması ve engelli haklarının başlıca güvencesi olan yönetsel yargı üzerinde kurulmak istenen devlet vesayeti nedeniyle bir bilgilendirme kampanyası başlatıldı.

◆ 2022 ve 2828 sayılı yasaların değiştirilmesi için bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın talebi, bakım ücreti ve muhtaçlık aylığı belirlenirken hane içinde fert başına düşen gelirin hesaplanması yerine, engellinin kendi gelirinin kriter olarak belirlenmesi gerektiğiydi. 2019 yılı başında başlatılan kampanya, basın açıklamaları, change.org üzerinden yürütülen imza kampanyası, sosyal medyada “Bir Tek Sözün Yeter! Engellilerin Hayatına Değer!” sloganıyla yayınlanan görseller ve lobi faaliyetleriyle sürdürüldü. Bu dönemde kampanyayı konu alan üç basın toplantısı yapıldı, tüm milletvekillerine kampanyanın talebini içeren e-postalar gönderildi, 78.080 imza toplandı. İmzalar 18 Eylül 2019 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teslim edilerek yasa değişikliğinin bir an önce gerçekleştirilmesi istendi. 3 Aralık 2019 tarihinde 200 kişiyle yapılan TBMM ziyaretlerinde de talepler yinelendi. Sosyal medyada paylaşılan 212 görsel materyalle 703.500 erişim sağlandı.

◆ 4760 Sayılı ÖTV Kanununda yapılan bir değişiklikle 2004 yılından beri engelli ve maluller, 1600 cm3 motor gücüne kadar satın aldıkları araçlar için özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar dergisi ödemiyor. Ancak, 2017’de tasarruf tedbirleri çerçevesinde hükumet bir yasa değişikliğiyle ÖTV ve MTV’den bağışık araçlar için araçların vergisiz fiyatının 70 bin TL’yi aşmaması yönünde bir sınırlama öngördü. Konfederasyon, pek çok engelli örgütüyle birlikte, bedensel engellilerin kullandıkları tertibatlı araçların, tekerlekli sandalyelerini koyabilecek, ağır derecedeki engellilerin asansör sistemi kurabilecek kapasiteye sahip olması gerekliliğinden hareketle yeni yasal düzenlemeye tepki gösterdi ve kamuoyu açıklamalarının yanı sıra change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Yapılan lobi faaliyetleri sonucu ÖTV’den bağışık araçların vergisiz fiyatının 90 bin Türk Lirası olması, motor gücü sınırlamasının kaldırılması, bu fiyatın her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki yeniden değerleme oranında artırılması ve Bakanlar Kurulunun ihtiyaca göre bu oranı yüzde 50 oranında artırmaya yetkili kılınması konusunda mutabakat sağlandı.

◆ 2019 yılında yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına yönelik bir kampanya düzenlendi. Kampanya, Engelliler Konfederasyonu’nun hazırladığı Erişilebilir Kent Protokolünü başkan adaylarının imzalamasını, böylece kentsel hizmetlerin erişilebilirliği için adım atma iradesini somutlamayı öngörüyordu. Kampanyaya 72 belediye başkan adayı katıldı ve protokolü imzalayarak Esaslı Aday sertifikasını aldı. Bunlardan 57’si erkek, 15’i kadındı. Protokolü imzalayan 72 adaydan 28’si yerel seçimleri kazanarak belediye başkanı oldu.