KURUMSAL

Engelliler Konfederasyonu 2006 tarihinde Türkiye Körler Federasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu ve Fiziksel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara’da kuruldu.
Konfederasyon, kuruluşundan başlayarak engellilerin insan haklarının geliştirilmesi ve engelli bireylerin güçlenmesi yaklaşımıyla yoğun bir mücadele yürüttü. Ülke genelinde engelli hakları mücadelesinin lokomotiflerinden biri oldu. İstihdamdan sağlığa, eğitimden örgütlenmeye kadar pek çok konuda engellilerin desteklenmesi ve karar süreçlerine katılımının artırılması yönünde yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerinin alanını her yıl genişletti, savunuculuk araçlarını çeşitlendirdi. Engellilerin bağımsız yaşam ve erişilebilirliğe ilişkin taleplerinin yasa koyucu ve uygulayıcılara iletilmesinde köprü görevi gördü.

  • Konfederasyonumuz Avrupa Engelliler Forumu’nun (European Disability Forum – EDF ) gözlemci üyesidir.

Değişen toplumsal ve ekonomik koşullara göre engelli haklarının iyileştirilmesi için kamu kurumlarıyla müzakereler yapan, yerel, ulusal ve uluslararası engelli örgütleriyle ağlar kuran, uluslararası insan hakları mekanizmalarının etkin kullanımını teşvik eden Engelliler Konfederasyonu, Ankara’daki merkezinde uzman ekibi ve bilgi birikimiyle çalışmalarını sürdürüyor.

 – Engelliler Konfederasyonu Tarihçesi
– Engelliler Konfederasyonu Tüzüğü
– Engelliler Konfederasyonu Faaliyet Raporu 2017-2019
– Engelliler Konfederasyonu Faaliyet Raporu 2014-2017
– Engelliler Konfederasyonu Faaliyet Raporu 2012-2013
– Daha eski faaliyet raporları için tıklayın.

ON BİNLERCE ENGELLİ
ÜYEMİZLE BÜYÜK
BİR AİLEYİZ!

Engelliler Konfederasyonu halihazırda altı federasyon ve onlara üye onlarca dernek ile yüzlerce engelli üyeden oluşuyor. Bağlı federasyonlar şunlar:

Türkiye Körler Federasyonu, Ankara

Engelli Hakları Federasyonu, İstanbul

Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Diyarbakır

Akdeniz Engelliler Federasyonu, Mersin

Engelsiz Dünya Federasyonu, Hatay

KAMPANYALAR & PROJELER

Engelliler Konfederasyonu kurulduğu yıldan bugüne özellikle savunuculuk, örgütlenme ve eğitim temelinde çeşitli çalışmalara imza attı. Engelliler için eşit ve erişilebilir bir yaşam felsefesiyle kampanyalar ve projeler yürüten konfederasyon, engellilerin insan hakları alanında pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak engellilerin hayatına değen faaliyetlerini sürdürüyor.