Konfederasyonumuzdan HDP’ye ziyaret!

Konfederasyonumuzdan HDP’ye ziyaret!

Engellilerin yaşamakta oldukları problemlerin acil bir biçimde çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanlarından Konfederasyonumuzca randevu talep edilmiştir.

Bu kapsamda randevu talebimize cevap veren Halkların Demokratik Partisine 19.08.2022 Cuma günü bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

HDP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarete, Konfederasyonumuzu temsilen katılan Başkan Mustafa Özsaygı, Genel Sayman Kenan Atik, Proje Asistanı İrem Coşansu Yalazan ve Konfederasyon Asistanımız Zehra Karayel’i  HDP Heyetinden Eş Genel Başkan Prof. Dr. Sayın Mithat Sancar, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran karşıladı.

Konuklarına hoş geldiniz diyen Eş Genel Başkan Sayın Mithat Sancar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede söz alan Başkan Mustafa Özsaygı ise, şunları dile getirdi.

Başkan Özsaygı, geçtiğimiz dönem Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini ve kendilerini davet ettiklerini belirterek, HDP’nin bu davete icabet ettiğini belirtti.

“Her ne kadar bir demokratik kitle örgütü olsak da bu ülke bizim, Bu Ülkenin çözülmesi gereken temel sorunları çözülmeden bizim sorunlarımızın çözüleceğine inanmıyoruz” diyen Başkan Özsaygı şöyle devam etti:

“Bizim dışımızdaki bütün toplumsal kesimlerin problemlerini birlikte çözebilmek için nasıl bir çalışma yapmalıyız, nasıl bir yöntem takip etmeliyiz? Tüm kesimlerin bu konuda biraz kafa yormaları gerekiyor. “Ben sorunlarımı çözeyim, başkası çözülsün çözülmesin beni ilgilendirmez” mantığı hiç kimseyi şimdiye kadar bir yere götürmemiştir.

HDP’nin bu konudaki çözüm önerilerini, bu problemlere teşhisini çok kıymetli buluyoruz.

Engellilerin, işsizlerin, çalışanların, kadınların, gençlerin, inanç gruplarının ve çeşitli toplum kesimlerinin yaşamış oldukları problemlerin çözüme kavuşturulabilmesi için, ilgili tüm kesimlerle ayrımsız bir şekilde ortaklaşarak çalışmalar yapılması gerekir.

Konfederasyon olarak bu olumlu gayreti çok önemli buluyoruz.

Özellikle HDP’nin engellilerle ilgili çalışmalarını gıptayla takip ediyoruz.

Bu konuda üzerimize düşen bir şey varsa bunun gereğini yerine getirmek istiyoruz.

Özel de engellilerin sorunlarının çözümü için Meclise taşınması amacıyla engellilerin bazı temel sorununu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sizler, bizler ve 85 milyonun temsilcisi olan kesimlerle sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.

Başkan Özsaygı, Daha sonra engellilerin çözüm bekleyen bazı temel sorunlarını sıraladı:

1-Ülkemizde engelliler yoksulluk ve açlık koşullarında yaşamaktadırlar.2022 sayılı yasa kapsamındaki “Engelli Aylıkları” yardım statüsünden çıkarılarak, temel bir yaşam hakkı olarak insanca yaşam olanağı sağlayacak seviyeye çıkarılmalıdır. Engelli aylıklarının bağlanmasında “hane geliri” kriteri kaldırılmalıdır. Engelli aylıkları en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

2-Engellilere yönelik politikalar oluşturulurken engellilerin tümü (engelli kadınlar, engelli LGBTİ+’lar, engelli göçmen ve mülteciler, engelli çocuklar, engelli yaşlılar) kapsayacak bir bakış açısı geliştirilmelidir.

3- Evde ağır engelli bakımı yapanlara ödenen “bakım aylığı” en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı ve engelli bakımını yapanların sosyal güvenlik sistemi içine alınmalı, SGK primleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

4-5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunda engellilerin de tüketici hakları kavramsal ve içerik olarak yer almalıdır.

5- Sağlık insan yaşamı için temel haktır. Engelli bireylerin engelliliğe bağlı birçok kronik hastalığı bulunmaktadır ve bundan dolayı sağlık hizmetlerine, ilaç ve ekipmanlara ulaşabilmek engelliler için yaşamsal bir konudur.

Bunun için;

  • Engelli bireylerin sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçların ücretsiz, katkı payı alınmadan ve gecikmeler yaşanmadan tedarik edilmesi için özel politikalar oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
  • Ortoz-protezlerin, diğer destekleyici ekipmanların, bunların eklenti parçalarının ve tamirlerinin karşılanması devlet tarafından karşılıksız üstlenilmelidir.
  • Engelli kadınların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimleri ve mahremiyet hakları geliştirilmeli ve korunmalıdır.
  • Engelli sağlık raporu verme sistemi evrensel kurallar çerçevesinde yapılmalı, engelli raporu uygulamalarının yaz boz tahtasına dönüştürülmesi engellenmelidir.

6- “Hiç kimsenin geride kalmaması” için bütün yaşlarda ve konularda engelli bireylerin eğitim hakkına erişimleri güvence altına alınmalıdır.

Bunun için;

  • Kreş sürecinden başlamak üzere üniversite dönemini de kapsayacak şekilde eğitim materyalleri her engel grubuna özgülenerek erişilebilir hale getirilmelidir.
  • Eğitim mekanları ortopedik ve görme engelliler, Serebral Palsili ve hareket için özel gereksinim duyan diğer engelli çocuklara özgülenmiş ve erişilebilir mekân ve araç düzenlemesi yapılmalıdır. Öğrenme güçlüğü çeken bireylerin eğitimi için ders saatleri uygulananın aksine artırılmalıdır.
  • Görme engelli bireylerin web sitelerinden etkin şekilde faydalanabilmeleri için gerekli olan ekran okuyucu, ekran büyütücü, renk tanıma vb. ekipman ve uygulamaların karşılanması konusunda destekler sağlanmalıdır.

7-  Kamu İhale Kanunundaki ihale şartlarına satın alınan mal ve hizmetlerin erişilebilir olması zorunluluğu konulmalıdır.

8- Kamu spotları ve reklamlarda işaret dili tercümesi yapılmalıdır.

9- OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen 140 binden fazla kamu çalışanı arasında 2000’den fazla engelli ve süreğen hastalığı olanlar da bulunmaktadır. Bunlar derhal görevlerine iade edilerek reel hak kayıpları giderilmelidir.

10-Tüm fiziksel yaşam alanlarının ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun duruma getirilmesi için var olan yasal zorunluluğun daha fazla ötelenmeden bir an evvel uygulanması sağlanmalıdır.

11-Kamu kurumlarındaki boş engelli personel kotaları hemen doldurulmalı ve 4857 Sayılı iş Kanunun 30.maddesinde belirtilen engelli personel çalıştırma kotası % 6’ya çıkarılmalıdır.

Sancar: Muhatapları ile görüşerek toplumsal kesimlerin sorunlarına çözüm üretiyoruz

Daha sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar ise şunları söyledi:

Daha önce de yaptığımız görüşmelerde bazı noktaların altını çizmiştik, Engelliler Komisyonumuz bu konuda kapsamlı ve özel çalışmalar yürütüyor. Bir deklarasyon yayınladılar. Bu deklarasyonu yayınlarken de masa başında çalışma ile yetinmediler. Bu alanın temsilcileriyle, özellikle örgütlü kesimleriyle görüş alışverişinde bulundular. Bizim politikalarımızın temelinde bu yatıyor zaten. Mümkün mertebe ilgili kesimler ve onların temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak politika yürütme arayışı içindeyiz.

Bizim engellilik politikamızın temelinde bu sağlamcılık ideolojisini reddetmek yatıyor. Biz bunu resmi ideolojinin bir yansıması olarak görüyoruz. On yıllardır tekçi anlayışın bir yansıması tek zihin, tek beden politikasıdır. Yani bütün politikaları ve toplumsal düzeni bir tek modele, bir tek tipe göre düzenleme anlayışıdır. Dolayısıyla herkesi bu sağlamcılık ideolojisinin içine yerleştirmeye çalışıyorlar biz de bunu reddediyoruz. HDP bu ilke üzerine kuruludur; yani tekçiliği reddetme, bütün farklılıkları görme ve eşit hak temelinde bütün farklılıkların bir arada yaşamasını sağlamadır.

Engellilerin sorunları ortak mücadele ve eşit yurttaşlık temelinde çözülebilir

Bu iktidar da önceki iktidardan farklı bir yol izlemiyor. Bu iktidarın çok dikkat çekici başka bazı yanları da var. Bizler engellilik meselesini bir toplumsal siyasal mesele olarak görüyoruz. Sadece bireylerin eksikliği ve muhtaçlığı üzerine bir mesele olarak kuruldukça bu, milyonlarca engelliyi aileleriyle birlikte izole eden ve eve kapatan vahim bir sonuç doğuruyor. Ötekileştirilenler grubu içinde engelliler genellikle sayılmaz. Daha çok büyük politik özneler sayılır ama en çok ötekileştirilen grupların başında engelliler geliyor. Bu ötekileştirme politikalarına karşı eşit yurttaşlık ve hak temelli toplumsal güvence politikalarını savunuyoruz. Bizim engelliler meselesine yaklaşımımız bir sosyo-politik model çerçevesinde. Bir demokrasi ve insan hakları meselesi olarak görüyoruz. Ancak bütün ötekileştirilenlerin, mağdur edilenlerin ortak mücadelesiyle bu sorunların çözülebileceğini  düşünüyoruz.

İktidar hak tanımıyor, lütuf politikasıyla sorunları yönetmeye çalışıyor

Bu bir insan hakları, demokrasi ve eşit yurttaşlık meselesidir. Ancak bu konuda talebi ve ihtiyacı olan bütün toplum kesimlerinin mücadelesiyle çözülebilir. Geçtiğimiz dönem en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri erişilebilirlik yasasının çıkarılmasıydı ama biliyorsunuz 4 yıl daha ertelendi. Erişilebilirlik yasasının ertelenmesi engellileri inkar, sorunlarını yok sayma ve onları kendi kaderleriyle baş başa bırakma anlayışının sonucudur. Bu iktidar sosyal hak temelinde anayasal yasal güvencelerle donatılmış bir model kurmayı istemiyor; lütuf, sadaka yöntemiyle bu sorunların çözülebileceğini düşünüyor ve böyle yansıtıyor. Sadaka ve lütuf anlayışı ile bu sorunn köklü çözümünden olabildiğince toplumu uzaklaştırmak, siyasetin bu konuda tartışmasının önünü kesme anlayışı var. Üzgünüz ki bizim dışımızda kalan partiler de bu anlayıştan uzak değiller. Çözüm bütün ötekileştirilenlerin, ezilenlerin, haksızlığa maruz kalan toplum kesimlerinin ortak mücadelesinden geçiyor. Sizlerle bu çerçevede ortak mücadelenin gereklerini yerine getirmeye hazırız. Bizler toplumsal kesimler adına konuşmak yerine onların sesi olmayı esas alıyoruz.”

Engelliler Konfederasyonu partimizi ziyaret etti: HDP’nin çözüm üreten yaklaşımlarını gıptayla takip ediyoruz

Sosyal Medya'da Paylaş!
Tags:
No Comments

Post A Comment