ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV MUAFİYETİ İÇİN ÜST SINIRIN KALDIRILMASI TALEBİMİZİ İLETTİK

ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV MUAFİYETİ İÇİN ÜST SINIRIN KALDIRILMASI TALEBİMİZİ İLETTİK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının daveti üzerine, Komisyon’un 13
Ekim 2022 Perşembe günü yapılan ilk toplantısına, Engelliler Konfederasyonu
adına Hukukçu ve Sosyal Hizmet Uzmanlarından oluşan bir heyetle katılım
sağlanmıştır.
Komisyon toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet
Tan tarafından verilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ele alınmıştır.
Söz konusu Kanun teklifinde, pek çok kanunda yapılan düzenlemelerin yanı sıra
engellilerle ilgili olarak, sadece 2022 sayılı Kanun kapsamındaki engelli aylıkları
ile 2828 sayılı Kanun kapsamındaki evde bakım yardımlarında, kişilerin hak
sahibi olma ölçütlerine göre ölüm, gelir değişikliği, engel durumunun raporda
değişmesi gibi durumlarda oluşan yersiz ödemelerden kaynaklanan
alacaklardan vazgeçilmesine ilişkin madde olduğu görülmüştür.
Engellilerin sıfır binek otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden
yararlanmalarına ilişkin üst sınır 450.00 TL’dir. Ancak, otomobil fiyatlarının
artması nedeniyle belirlenen sınırlar içinde araç alınması fiilen mümkün
değildir. Engelliler Konfederasyonu adına toplantıya katılan Heyetimiz bu üst
sınırın kaldırılmasını; ayrıca, engellilerin ÖTV’den muaf olarak aldıkların araçlara
KDV istisnasının getirilmesini içeren talep yazımızın tüm Komisyon üyelerine
iletilmesini sağlamıştır.
Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların
Demokratik Partisi milletvekilleri ile görüşülerek bu talebimizin yasalaşması
konusunda katkıları istenmiştir.
Halkların Demokratik Partisinin Komisyon’daki üyeleri ilgili talep yazımızı aynen
alarak parti grup önerisi olarak Komisyon Başkanlığına sunmuştur.
Komisyon çalışmalarında CHP ve HDP milletvekilleri talebimizi dile getirmiştir.
AK Parti milletvekilleri, konudan haberdar olduklarını, daha ayrıntılı olarak
hazırlık yapılması gerektiğini görüşmemiz sırasında ifade etmişlerdir.
Bu konudaki talebimizin gündemde tutulması ve hayata geçirilmesi için
savunuculuk çabalarımıza devam edilecektir.

 

Sosyal Medya'da Paylaş!
No Comments

Post A Comment