Engelliler Konfederasyonu 6. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Engelliler Konfederasyonu 6. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Konfederasyonumuzun 6. Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’da Cebeci Erzurum Mahallesi Geçim Sokak Numara 21 Kurtuluş/Ankara adresindeki Altınokta Körler Eğitim Kültür Merkezi Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü, salt çoğunluk aranmaksızın aynı saatte, aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem

  1. Açılış, saygı duruşu, istiklal marşının okunması,
  2. Konukların konuşması,
  3. Divan heyetinin oluşturulması,
  4. Faaliyet Raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
  5. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  6. Tüzük değişiklikliği,
  7. Karar önerilerinin görüşülmesi ve oylanması,
  8. Konfederasyon başkanı ve organlarının seçimi,
  9. Dilek temenniler ve kapanış.

Engeliller Konfederasyonu Yönetim Kurulu

Sosyal Medya'da Paylaş!
No Comments

Post A Comment