EKPSS Atama Talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın, Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşme

EKPSS Atama Talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın, Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Bakan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında engelli atamaları konulu bir çalışma gerçekleştirdik. 14.10.2020 Saat 17.00 de yapılan çalışma yaklaşık iki saat devam etmiştir.

Toplantıya Aile Bakanının yanında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Orhan Koç’ta bakanlık adına  katıldı.

Konfederasyon adına Başkan Mustafa Özsaygı, Körler Federasyonu Başkanı ve Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi Suha Sağlam, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Keçeci ve Engelliler Konfederasyonu Ankara İl Engelli Meclisi Başkanı Veysi Sayın katıldılar.

İlk söz Konfederasyon Başkanı sıfatıyla tarafıma verildi. Engellilerin tüm sorunlarını orada müzakere etmek yerine sonuç alıcı olmak açısından EKPSS ile ilgili sorunlarımızı özet olarak şu şekilde dile getirdik.

‘COVİD-19 pandemisi nedeniyle üçüncü kez ertelenen 2020 EKPSS’nin, 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması, ÖSYM tarafından planlanmıştır.

BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 11.maddesine göre insani bakımdan acil risk durumlarından biri olan COVİD-19 pandemisi nedeniyle de olsa engellilere yönelik istihdam politikalarının özellikle de atamaların ertelenmesinden endişe duymaktayız.

Atama bekleyen engellilerin sayısı günden güne artmaktadır. 2018 EKPSS/kura için 88 bin 832 aday başvurmuş ancak 2018/2 ve 2019/1 atamalarında toplam 3445 kadro açılmıştır. Dolayısıyla 2016 ve 2018 EKPSS/kura sonucu atanamayanların sayısı oldukça yüksektir. Kaldı ki, 2020 EKPSS’ye ilk başvuru yapanların sayısı da bugün itibariyle 90 binin üzerindedir.

Son 2 yılda kurumların personel alımlarına baktığımızda KPSS ile çok sayıda personel aldıklarını, EKPSS puanı ile alım yapmadıklarını görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek Sağlık Bakanlığına ait verilerdir. 2020 yılında sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statüde 50 bin personel almış, bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapılmamıştır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Mayıs 2020 Engelli ve Yaşlı İstatistik Bültenine göre engelli memur açığı 7119’dur. Bu sayının 5.086’sı Milli Eğitim Bakanlığına, 1.348’i Diyanet İşleri Başkanlığına geri kalan 685 kontenjan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına aittir.

Avrupa ülkelerinde engellilerle ilgili çalışma kotası %5’ten az değildir. Bu uygulamalara bakıldığında %3’lük kota uygulamasının oldukça düşük olduğu ve kotanın yasal değişiklik ile acilen güncellenmesi gerektiği ortadadır.

Yapılan resmi açıklamalara göre, kamuda engelli kontenjanının %95’inin dolduğunu beyan edilmiş olsa da %3’lük kontenjanın üzerinde engelli istihdam etmeye engel bir mevzuat yoktur. Kaldı ki Bakanlık, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 27.maddesinde ifade edilen “engellilerin kamuda istihdam edilmeleri”ne yönelik taahhüdünün denetleyicisi ve uygulayıcısı konumundadır.

Engellilerin Konfederasyonu olarak, engelliler arasındaki işsizlik oranını da dikkate alarak bu yasama döneminde Hükümetimiz tarafından kota artışına yönelik kanun teklifi verilmesini, bu teklifin TBMM’de grubu olan tüm partiler tarafından desteklenerek yasalaşmasını ve sürecin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilmesini talep etmekteyiz.

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinde engelliler özel politika gerektiren gruplar arasındadır. Belgede engellilere yönelik eylem kararlarında Devletimizin engellilerin işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçladığı ifade edilmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Ekim ayı sonunda tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların memur açığı bildirimlerinde engelli kontenjanı bildirimlerinin sayıca artırılmasına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla özel bir çalışma yapmasını ve yüksek sayıda engelli kontenjanı bildirimi için süreci denetlemesini beklemekteyiz.

Merkezi sınav sistemi ÖMSS/EKPSS sonrası, sınav sonuçlarına göre ve kurayla;

2012 yılında 5254 ,  2013 yılında 5926, 2014 yılında 5567 , 2015 yılında 6271

2016 yılında 5812,   2017 yılında 2363,  2018 yılında 2150 , 2019 yılında ise, 1041 kadroluk atama olmak üzere her yıl en az bir atama yapılmıştır.

2020 yılı içinde 15 Kasım Sınav sonuçlarını beklemeden mutlak bir atama yapılması talep ediyoruz.

Sayın Bakanımız:

Tüm bu gerçekler ışığında:

 2020 yılı bitmeden kamudaki tüm boş kontenjanların (en az 7119 kadro olmak üzere) doldurulması amacıyla acilen bir atama planı yapılmasını,

  1. Boş kontenjanların doldurulması, atama bekleyen yüz binden fazla engelli için bir çözüm olmayacağından, kota artışına yönelik yasal değişikliğin Hükümetimiz tarafından TBMM gündemine alınarak ivedilikle sonuçlandırılmasını,
  2. Engellilerin kamuda istihdamın artırılması yanında özel sektörde de istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla “destekli istihdam modeline geçilmesini talep ediyoruz.’

 Benim sözümün bitmesi üzerine Bakan Hanım:

Engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik olağan üstü gayret sarf ettiklerini, atama yapabilmeleri için öncelikle kamu kurumlarının engelli personel talep bildirme son tarihi olan 31 Ekim 2020’yi
beklememiz gerektiğini. Şu an için ellerinde atama yapabilecekleri kendilerine bildirilmiş 300 kadar boş kadro olduğunu,   geçen yılla kıyaslanırsa  kamu kurumların talep edecekleri toplam engelli personel talep sayısının birkaç yüzü geçmeyeceğini,  31 Ekim den sonra talep bildirmeyen ve az bildiren kurumlara baskı yaparak talep sayılarının artırılması gerektiğini bildirdi.

Sayın Bakan, 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak  sınav sonuçlarının açıklanmasına birkaç gün kala 2018 puanlarıyla bir atama yapılmasının  yeni sınava gireceklerin tepkilerine neden olacağını, bu nedenle  yeni sınav sonuçlarının beklenmesi gerektiğinde ısrarcı oldu.

Genel Müdür  Sayın Orhan Koç,  2018 puanlarıyla atama yapılmasının öz itibariyle doğru olduğunu, yüksek puanlarla atama sırası gelen bireylerin hakkı olduğunu, ancak yeni sınava girecek kişilerin de tepkilerini çekmemek gerekir. Bunun bir orta yolunu bulmamız gerekir. Dedi.

Ayrıca Sayın Bakan,  engellilerin kamuda istihdamına alternatif olarak engellinin kendi işini kurmasını teşvik ettiklerini, bunun için her engelliye verilecek hibeyi  60.000.-TL ye çıkardıklarını,  bunun konfederasyonlar aracılığıyla engelliler alanında  yaygınlaştırılmasını istediklerini belirtti.

Veysi Sayın ve Şenay Keçeci  konuyu gerekçelendirerek,  15 Kasım sınavına bakılmaksızın,  2018 sınav sonuçlarına göre mutlak bir atamanın yapılmasını aksi taktirde yüksek puanla atama bekleyen mağdur kişilerin çeşitli  kampanyalar yapacağını, bunun mutlak çözülmesi konusunda ısrarcı oldular.

Ben tekrar söze girdim. ‘Biz Konfederasyon olarak bir an evvel sırası gelen yüksek puan alan kişilere yönelik hemen bir atama yapılmasını ısrarla talep ediyoruz’ şeklinde görüş belirttim.

Bunun üzerine Konfederasyonumuz heyeti içinde bulunan Suha Sağlam: Bakan Hanımın doğru söylediğini, 15 Kasımda yapılacak sınav göz ardı edilerek atama yapılmasının yanlış olacağı görüşünü belirtti.

 Ben tekrar söze dahil olarak, bizim,  Konfederasyon olarak hemen bir atama yapılması gerektiği yönündeki görüşümüzü yineledim.

Israrlarımız sonucunda 2020 Aralık ayında toplanacak tüm boş kadrolar için mutlak bir atamanın yapılması konusunda mutabakat sağladık.

Böylece toplantı sonlandırıldı.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı

Mustafa ÖZSAYGI

Sosyal Medya'da Paylaş!
No Comments

Post A Comment