Sözün bittiği yerdeyiz!

Sözün bittiği yerdeyiz!

Çünkü; bakanlar, yöneticiler karar vericiler milyonlarca engellinin çalışma hakkıyla ilgili taleplerine gözlerini ve kulaklarını kapatmışlardır.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Engelliler Konfederasyonu olarak sadece 2021 yılında yaptığımız en az  3 basın açıklamasında ve ilgililerle yaptığımız görüşmelerde engelli kamu personel atamasının yapılmasının neden zorunlu olduğunu anlatmamıza rağmen,

Ne yazık ki yöneticiler ve karar vericiler engellilere sırtlarını dönmüşler ve talepleri duymamazlıktan gelmişlerdir.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Çünkü; geldiğimiz aşamada ortaya koyduğumuz verilerin, gerekçelerin ve taleplerimizin muhataplarımız açısından önemsenmediğini, dikkate alınmadığını görmekteyiz.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Fakat yine de Cumhurbaşkanlığının verileriyle yetkili kurumlara sorumluluklarını son defa hatırlatmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2021/Eylül dönemi verilerine göre kamuda memur ve sözleşmeli personel kadrosunda toplam 3.516.538 kişi çalışmaktadır.

Bu rakamlara göre kamuda memur ve sözleşmeli kadrosunda çalıştırılması gereken engelli sayısı 105.496 olması gerekirken çalıştırılan engelli sayısı 60 bindir.

Ülke yönetiminin en üst noktasının açıkladığı veriler dolaylı olarak engellilerin taleplerindeki haklılığı ortaya koymaktadır.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Resmi verilere karşın kurum yöneticileri ve karar vericiler engelli istihdamında iyi durumda olunduğunu anlatmaya çalışmakta ve engellileri oyalamayı tercih etmektedirler.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Ve artık yöneticilerin rakamları, oranları kullanarak deveye hendek atlatma uğraşısından vazgeçmelerini istiyoruz.

Gerçekçi çözüm ise çok nettir;

  • Kamu kurumlarında engelliler için belirlenmiş kotalar sadece engelliler için kullanılmalıdır.
  • Engellilere tahsis edilmiş boş kadrolar tek seferde doldurulmalıdır.

Bunun için kamuya memur kadrosunda tek seferde en az 20.000 engelli personel alınmalıdır.

  • Memur kadrosu için belirlenmiş olan %3 kotası en az %6’ya çıkartılmalı ve doldurulmalıdır,
  • Her kurumun kamu personel alımında alınan personel sayısının en az %6’sı kadar engelli kamu personeli alımı aynı anda yapılmalıdır,
  • Engellilerin istihdamında eğitim, liyakat vb durumlar esas alınmalı ve engellilerin niteliksiz işlerde istihdamından vaz geçilmelidir,

 Taleplerimiz karşılanamaz, zor veya imkânsız şeyler değildir.

Taleplerimiz engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmelerinin asgari şartlarıdır.

Taleplerimizin karşılanması engellilerin yoksulluktan, açlıktan ve başkalarına mahkûm olmaktan kurtulabilmelerinin tek yoludur.

Artık Sözün bittiği yerdeyiz!

Ve Engelliler Konfederasyonu olarak;

Taleplerimizin duyulması, dikkate alınması ve karşılanması için artık bekleme lüksümüzün olmadığını,

Taleplerimizin karşılanması için evrensel hukuktan ve anayasadan kaynaklanan her türlü hakkımızı kullanacağımızı,

Taleplerimizin karşılanması için fiili meşru mücadele başta olmak üzere her türlü gücümüzü seferber edeceğimizi,

Yetkililere, ilgililere, basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz. 12/11/2021

Fermani KURTEL

Engelliler Konfederasyonu Başkanı

Sosyal Medya'da Paylaş!
No Comments

Post A Comment