BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU İktidara ve Yetkililere Sesleniyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU İktidara ve Yetkililere Sesleniyoruz.

4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereği kamu iş yerlerinde çalışanların % 4’ü kadar işçi kadrosunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereği ise çalışanların %3’ü kadar memur kadrosunda engelli personel çalıştırma yasal zorunluluktur.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2021/Eylül dönemi verilerine göre kamuda memur ve sözleşmeli personel kadrosunda toplam 3.516.538 kişi çalışmaktadır. Bu rakamlara göre kamuda memur ve sözleşmeli kadrosunda ENAZ 105.496 engelli personel çalıştırılması gerekirken istihdam edilen engelli personel sayısı 63.087’dir.   Ülke yönetiminin en üst noktasının açıkladığı bu veriler atama bekleyen engellilere nasıl bir haksızlık yapıldığını ortaya koymaktadır.

Ülke yöneticilerinin defalarca söz vermelerine rağmen asgari düzeyde bile engelli memur ataması yapılmamıştır.

Son Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) 95 Bin engelli kişi girmiş ve atama beklemektedir.

Yaşamın birçok alanında olduğu gibi bu alanda da biz engelliler hak kayıplarına uğramaktayız.

Çalışma hakkını kullanmayan engellilerin hiçbir temel ihtiyacını karşılayamayacağını onun için çalışma hakkının en temel haklardan birisi olduğunu ilgililerle yaptığımız bütün görüşmelerimizde ısrarla vurguladık.

Yapılacak engelli atamasının en az 20 bin olması gerektiğini ve bu konunun geçiştirilecek bir konu olmadığını belirtik.

Biz engelli bireylerin insan ve yurttaş onuruna yaraşır bir yaşam sürmemizin en önemli şartlarından birisi çalışma hakkımızdır. Çalışma hakkını kullanamayan bizler öncelikle evimize ekmek götürememekte, kendimizin, eşimizin, çocuklarımızın karnını dahi doyuramamakta, sosyal güvenlik ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakkı kullanmaktan mahrum kalmaktayız.

Gıda başta olmak üzere bütün temel ihtiyaç malzemelerinde resmi rakamlarla bile enflasyonun %100’den fazla arttığı ülkemizde, çalışma hakkı verilmeyen engelli kişilere iktidar yetkilileri; “Sen temel ihtiyaçlarını 1.124TL engelli aylığıyla karşıla” demektedir.

Fakat insanların zorunlu ve en temel ihtiyaçlarını engelli aylığıyla karşılamalarının mümkün olmadığını 15 gün önce Aydın’da intihar eden Rafet AY’dan biliyoruz.

İktidar yoksulluktan, işsizlikten, ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı daha kaç engellinin intihar etmesini, yaşamına son vermesini beklemektedir.

Yaşananları kelimelerle anlatmamız mümkün değildir.

Ülkemizde engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme olanağından uzak olduğu ortadadır.

Anayasamızın 10. ve 90. maddesi, Engelliler Hakkında Kanunun 14. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin diğer tüm mevzuat gereğince engellilerin çalışma hakları tanınmalı ve devlet yöneticileri tarafından bunun gereği yerine getirilmelidir.

Artık duyun sesimizi, bizlere verdiğiniz sözleri lütfen yerine getirin. En temel hakkımız olan boş kadrolara atamalarımızı yapın.

Atama beklerken bir kez daha hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz.

Ülkemizde engellilerin %77’si yoksullukla karşı karşıyadır.

Engellileri yoksulluktan kurtarmak ve evlerine ekmek götürebilmeleri için acil ve tartışmasız olarak

20 bin kamu personeli ataması yapılması ve kamudaki engelli istihdam kotasının %6’ya çıkarılması gerekmektedir.

Talebimiz çok sade, net ve temel haktır!

20 bin Atama %6 Kota                                                                                                   

Mustafa ÖZSAYGI

Engelliler Konfederasyonu Başkanı

Basın açıklamasından fotoğrafa kareleri

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş!
No Comments

Post A Comment