Sözleşmeler ve Engelli Hakları

– Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik


– BM Engelli Hakları Komitesi – CRPD – Sonuç Gözlemleri


– BM Engelli Hakları Komitesi – CRPD – Yanıtlar


– MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yön. Değiş.


– Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi


– Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi – CRPD – Sorunlu Alanlar Listesi


– Dünya Engellilik Raporu 2011


– Engelliler İçin Vergi Rehberi


– Görme Engelliler Hakkında Görenler İçin Klavuz


– Marakes Anlaşması


– UNCRPD Türkiye Ülke Raporu