Editörler

  • Prof.Dr. Kasım Karataş Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi
  • Arş. Gör. Özgür Altındağ – Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi
  • Arş. Gör. Gökhan Topçu – Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi