Ana Sayfa / Ufkun Ötesi Dergisi / Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Ali Fikri Akşirin (Dr. Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi),
Ali Gököz (Dr. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi TTB Onur Kurulu Üyesi),
Ali Haberal (Doç. Dr. SSK Etlik Doğumevi),
Ali Rıza Erdoğan (Dr. Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu),
Atilla Tazebay ( Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi )
Ayşe Karaduman (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi),
Ayşegül Ataman (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi),
Birgül Ayman Güler (Doç Dr. TODAİE ),
Bülent Erdoğan (Dr.),
Bülent Piyal (Dr. Çalışma Bakanlığı),
Cavit Kocakavak (Doç.Dr. SSK Ankara Eğitim Hastanesi),
Cengiz Özbesler (Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
Çiğdem Arıkan (Prof. Dr. Emekli, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Enis Tütüncü ( Planlamacı- Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi),
Esra Akı (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Fatih Uşan (Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi),
Filiz Demiröz (Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Fulya Temel (Prof. Dr. G.Ü Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü),

Gonca Bumin (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Gönül Erkan (Emekli, Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Gül Erdost ( Sosyal Hizmet Uzmanı – Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı),
Gülşen Varol (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Kadın Hastalıkları ve Doğum),
Gürhan Fişek (Prof. Dr. AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),
Hakan Acar ( Doç .Dr. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yükseko kulu Sosyal Hizmet Bölümü),

Hayyam Kıratlı (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı),
Olcay Aykut (Dr. Mimar),
Hicran Çavuşoğlu (Doç. Dr. Hacettepe Hremşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı),
Hülagü Kaplan (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü),
Hülya Kayıhan (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Hülya Koç (Doç Dr. Dokuz Eylül Üniv. Şehir ve ve Bölge Planlama Bölümü),
İbrahim Cılga ( Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ),

İsmail Dölen (Doç. Dr. SSK Etlik Doğumevi),
İsmail Tufan (Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
İsmihan Artan (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü),
Kadriye Armutlu (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Kasım Karataş ( Pr of. Dr. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Kezban Bayramlar ( Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü )
Kübra Cihangir Çamur (Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü),
M. Emin Demirci (Körler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi),
Mehmet Koyunoğlu (Kamu Yönetimi Uzmanı-Bağ Kur Gen. Müd. Yard. Emekli),
Mehmet Yıldız (Doç. Dr. SSK Ankara Eğitim Hastanesi),
Mine Uyanık (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Mintaze Kerem Günel (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Nilüfer Darıca (Prof. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü),
Ömer Çakmakçı (Dr. SSK Göz Hastanesi),
Özlem Cankurtaran Öntaş (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Pınar Bayhan (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü),
Refia Selma Görgülü (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı),
Selahattin Gelbal (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi),
Sevilay Şenol Çelik (Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu),
Seyhan Özkan (Doç. Dr. SSK Göz Hastalıkları Hastanesi),
Turhan İçli (Avukat Körler Federasyonu Başkanı),
Tülin Düger (Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Türkan Akbayrak (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü),
Ümit Yurdal (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı),
Vedat Işıkhan ( Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),
Veli Duyan (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü),

Yüksel Baykara Acar (Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi S ağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü),
Zafer Erden (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü).