Ana Sayfa / Haberler / MÜCADELE EDEN KAZANIR

MÜCADELE EDEN KAZANIR

Bazı Özel Eğitim Okulları ve yatılı bölümlerinin kapatılması önlendi.

Geçtiğimiz hafta Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’a, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekçesiyle bazı özel eğitim okullarının ve yatılı bölümlerinin kapatılması, diğerleri ile birleştirilmesi ve boşalan pansiyonların özel eğitim anaokulu olarak kullanılması için bir teklif sunmuş ve bu teklif Sayın Bakanın olurundan geçerek kesinleşmişti. Haberi öğrenen Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Körler Federasyonu derhal harekete geçti ve Sayın Bakandan ivedilikle bir randevu istedi. Aynı zamanda 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü toplanan Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulunda konu ayrıntılı bir biçimde tartışıldı; mücadele stratejisi oluşturuldu. Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi üyesi İbrahim Batdal’ın da katkılarıyla randevu yıldırım hızıyla 1 Ağustos 2017 Pazartesi gününe verildi. Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Körler Federasyonu ve Altınokta Körler Derneği yöneticileri Ankara’da, Türkiye Görme Engelliler Derneği Yöneticileri İstanbul’da harıl harıl çalışarak birer rapor hazırladılar. Birbirinden bağımsız olarak hazırlanan raporlar aynı hedefleri gösteriyor ve aynı taleplerde bulunuyordu.

1 Ağustos 2017 günü saat 13.00’de gerçekleşen görüşmeye Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Körler Federasyonu, Samsun Engelliler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Derneğinden 14 yönetici katıldı. Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın yanı sıra Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör de toplantıdaydı. Konfederasyon başkanı sorunları ve taleplerini özetleyen bir sunuştan sonra Samsun Engelliler Federasyonu, Türkiye Körler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Derneği temsilcilerine ve diğer yöneticilere sırasıyla söz verdi. Temsilciler ve yöneticiler değişik yanlarıyla özel eğitim sorunlarına ve izlenen politikaların yanlışlığına dikkat çektiler. Özel Eğitim bürokrasisinin, engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımını sağlamamasından ve kendilerine danışılmamasından yakındılar. Altınokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdris İnandı’nın  Genel Müdürün engelli konfederasyonları ile her ay bir saat danışma toplantısı yapması; Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Ahmet Cantürk’ün öğrenci sayısı azaldı diye pansiyonların kapatılması yerine tersinden kaynaştırma yapılarak bu pansiyonlara engelli olmayan öğrencilerin de alınması yönünde yapmış olduğu pratik öneriler Sayın Bakanın son derece ilgisini çekti. En son söz verilen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör, sorulara yanıt vermekte zorlandı. Görüşme sonunda Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz: “ Özel Eğitim Genel Müdürü her ay bir saat engelli örgütleri ile müşavere edecek; tersinden kaynaştırma yolları araştırılacak ve bazı özel eğitim okulları ile pansiyonlarının kapatılması kararı durdurulacaktır.” Diyerek noktayı koydu. Böylece yeni öğretim dönemi başlamadan yapılacak uygulamadan dolayı canları sıkılan ve Ağustos ayı sıcağında sokaklara çıkarak mücadele etmek zorunda kalacak olan engelliler ve aileleri rahat bir nefes aldı.