Ana Sayfa / Haberler / Engelliler Konfederasyonu hükümete seslendi: Düzenleme istiyoruz!
IMG_4360[1]

Engelliler Konfederasyonu hükümete seslendi: Düzenleme istiyoruz!

Engelliler Konfederasyonu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçirilen engellilerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması için taşeron yasasında bazı düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen engellilerin emeklilik süresi dolmuşsa zorunlu olarak emekliliğe sevk edildiğini belirten Engelliler Konfederasyonu Başkanı Av. Turhan İçli, “Taşeron yasası engellilerin erken emeklilik hakkını zorunlu hale getirerek onların aleyhine bir sonuç yaratmaktadır. Çok genç yaşta emekliye ayrılmak zorunda kalan ve halen eğitim görmekte olan çocukları bulunan engelliler, emekli aylığı ile geçinmekte güçlük çekeceklerdir. Üstelik onların emeklilik sonrası bir iş edinme olanakları da, engelli olmayan emekli işçilere göre son derece sınırlıdır. Böylece engelliler için çıkarılmış olan bir yasa, engellilerin aleyhine dönmüş bulunmaktadır. Bu konuda engelliler için bir istisna getirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“ENGELİLER İÇİN OLUMSUZ HÜKÜM VAR”

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması ile birlikte yüz binlerce taşeron işçisinin belirli koşullarla sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini söyleyen İçli, “Bu Yasada engellileri olumsuz yönde etkileyen önemli bir hüküm var. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçisi, eğer emeklilik süresi dolmuşsa hemen, dolmamışsa dolduğunda zorunlu emekliliğe sevk edilmektedir. Bildiğiniz gibi özel veya kamu sektöründe çalışan engelliler, sakatlık derecesine ve ödedikleri prim gün sayısına göre 15 ile 18 yıl arasında erken emeklilik hakkına sahiptirler. Esasen bu hak, çalışma güçlüğü çeken engellilerin biran önce emekli olarak dinlenmeye çekilmeleri için getirilmiştir. Kendini üretim sürecine devam etme konusunda iyi hisseden engelliler için erken emeklilik zorunluluğu söz konusu değildir” diye konuştu.

“ENGELLİLER İÇİN BİR İSTİSNA GETİRİLMELİ”

Taşeron yasası engellilerin erken emeklilik hakkını zorunlu hale getirerek onların aleyhine bir sonuç yarattığını vurgulayan İçli, “Çok genç yaşta emekliye ayrılmak zorunda kalan ve halen eğitim görmekte olan çocukları bulunan engelliler, emekli aylığı ile geçinmekte güçlük çekeceklerdir. Üstelik onların emeklilik sonrası bir iş edinme olanakları da, engelli olmayan emekli işçilere göre son derece sınırlıdır. Böylece engelliler için çıkarılmış olan bir yasa, engellilerin aleyhine dönmüş bulunmaktadır. Konfederasyonumuz, konuyla ilgili gelen çok sayıda şikâyet ve talebi dikkate alarak, 696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesinde öngörülen zorunlu emeklilik uygulamasına, engelliler açısından bir istisna getirilmesi için mücadele başlatmıştır” dedi.

“YARDIMCI PERSONEL KADROLARI UYGUN OLMAYAN İŞLERİ KAPSAMAKTADIR”

Kamuda istihdam edilen 50 bin dolayındaki engellinin yaklaşık yüzde 30-35’inin yardımcı personel kadrosunda çalıştığına dikkat çeken İçli, ikinci büyük güncel sorunlarının yardımcı personel sorunu olduğunu söyledi. İçli, “Yardımcı personel kadroları genellikle engellilerin durumuna uygun olmayan işleri kapsamaktadır. Bu yüzden kamu işyerlerindeki yetkililer istihdam edilen engelli kamu personeline iş vermekte zorlanmakta; onları istifaya zorlamak veya işyerini değiştirmesini sağlamak için mobing uygulamakta ya da bankomat memuru olmalarını istemektedirler. Bu durum engellileri manevi olarak çökertirken onlara harcanan paraların heba olmasına yol açmaktadır. 5 Mart 2017 günü yürürlüğe giren 7061 sayılı Torba Yasayla 3713 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yardımcı hizmetli kadrolarında çalışan malul ve gaziler, öğrenim durumları ne olursa olsun sınavsız olarak memur kadrosuna geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“TORBA YASA KANUNUNA EK YAPILMALI”

Yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin de öğrenim durumları ne olursa olsun sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilmeleri gerektiğini söyleyen İçli konuşmasına şu şekilde devam etti: “Böyle bir düzenleme yardımcı hizmetli kadrolarında istihdam edilen engellilere mobing uygulanmasına ve kamu işverenleri ile engellilerin memnuniyetsizliğine son verecektir. Konfederasyonumuz meclise sevk edilmiş olan torba kanuna bu doğrultuda bir ek yapılmasını talep etmektedir.”

“KONU MECLİSE TAŞINACAK”

TBMM’de taleplerimizin yerine getirilmesi için lobi faaliyetlerine başladık. Taleplerimizin kabul edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Dile getirdiğimiz taleplerimizi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve Ak Parti Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Hacı Ahmet Özdemir ile paylaştık. Her iki yetkili de konuyu Meclise taşıyacaklarına söz vermişlerdir. Çalışmalarımız TBMM’de grubu bulunan partiler nezdinde devam edecektir.”

(KADİR GÜRHAN)

Güçlü Anadolu Gazetesi