Ana Sayfa / Duyurular / Engelliler, Hükümetin Üvey Evladı mı?

Engelliler, Hükümetin Üvey Evladı mı?

Değerli Basın Mensupları

24 Haziran seçimleri ilan edildikten sonra Ak-Parti Hükümeti, bütün bütçe disiplin kurallarını bir tarafa bırakıp kesenin ağzını açmış bulunuyor.  Emeklilere 2 bin TL. İkramiye verilmesi,  imar barışı adı altında milyonlarca kaçak konutun yasallaştırılması, vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması, milyonlarca lira tutarında para cezalarının silinmesi, öğrenci affı… bunlardan başlıcaları.  Toplumun bütün kesimlerine bol kepçe vaatlerde bulunulurken, bu kez engellilerin göz ardı edildiği görülüyor. Engelliler, hükümetten üvey evlat muamelesi görüyor.

2011 genel seçimlerinden sonraki süreçte engelli hakları konusunda ciddi gerilemelerin yaşandığını gözlemliyorduk. 2022 sayılı yasada engelliler aleyhine değişikliklerin yapılması, muhtaçlık aylığında ciddi artışların meydana gelmemesi, taşeron yasasında engellilerin erken emeklilik hakkının erken emeklilik zorunluluğuna dönüştürülmesi, ÖTV ve MTV’den muaf araç alım hakkına el atılması, noterliklerde görme engelli kişilerin yaptığı işlemlerde iki tanık bulundurulması uygulamasının hortlatılması bunlardan bazılarıdır. Konfederasyonumuzun mücadelesi sayesinde bunların bir kısmı geçici ve güvenli olmayan çözümlere kavuşturulmuş gözükse de, gerileme süreci esas itibarıyla devam etmektedir.

Bunun en son örneği, seçimler öncesinde herkese bol keseden avantajlar sağlanırken, engellilerin göz ardı edilmiş olmasıdır. Engelli yurttaşlarımız bu duruma şiddetli tepki göstermekte; “Hükümet bizi üvey evlat yerine mi koyuyor?” sorusunu sormaktadırlar.

Bugün, engel derecesine göre engellilere ödenen 400-600 TL arasındaki muhtaçlık aylığı, kişi başına düşen açlık sınırı dolayındadır. 400-600 TL dolayındaki muhtaçlık aylığı ile engellilerin karınlarını doyurmalarının yanısıra sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamaları beklenmektedir. Hiç kuşku yok ki, bu olanaksızdır. Üstelik engelli yurttaşlarımızın küçük bir miktar nafaka almaları, babalarından veya annelerinden yetim aylığı almaları, her hangi bir ek gelir sağlamaları, engelli aylığının kesilmesine de yol açmaktadır. 1600 TL. dolayındaki asgari ücret, işçilerimizin yaşayabileceği en düşük geliri ifade ederken, çalışamayan engellilerin ayda 400-600 TL ile geçinmesi istenmektedir.

Konfederasyonumuz, engellilerin kamu hizmetlerinden muafiyet veya indirim yoluyla desteklendiği sistemden, engellilikten doğan aylık ilave giderlerini karşılayabilecekleri engelli ödeneği veya aylığı ödenmesi sistemine geçilmesini önermektedir. Bu aylık asgari ücret dolayında olmalıdır ve çalışsın çalışmasın bütün engellilere, engellerinin türü ve derecesi dikkate alınarak değişik kademelerde uygulanmalıdır.

Seçimler öncesi kısa sürede bu köklü değişikliğin gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz. Ancak, seçim vaatleri çerçevesinde şimdilik, birinci derece engellilerin muhtaçlık aylığı, her ay için bin liraya yükseltilmelidir. Aksi durumda engellilerin üvey evlat muamelesi gördükleri yönündeki algıları pekişecek ve kanıtlanacaktır.  5.05.2018

ENGELLİLER KONFEDERASYONU
Başkanı Av. Turhan İÇLİ