Ana Sayfa / Duyurular / BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Değerli Basın Mensupları, bilindiği gibi uzun zamandan beri kamuoyunun beklentisi olan ve taşeron yasası adıyla anılan düzenlemeler, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nihayet gerçekleştirildi. Yüzbinlerce taşeron işçisi, belirli koşullarla sürekli işçi kadrosuna geçirildi. Bu Yasada engellileri olumsuz yönde etkileyen önemli bir hüküm var. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçisi, eğer emeklilik süresi dolmuşsa hemen, dolmamışsa dolduğunda zorunlu emekliliğe sevk edilmektedir.

Bildiğiniz gibi özel veya kamu sektöründe çalışan engelliler, sakatlık derecesine ve ödedikleri prim gün sayısına göre 15 ile 18 yıl arasında erken emeklilik hakkına sahiptirler. Esasen bu hak, çalışma güçlüğü çeken engellilerin biran önce emekli olarak dinlenmeye çekilmeleri için getirilmiştir. Kendini üretim sürecine devam etme konusunda iyi hisseden engelliler için erken emeklilik zorunluluğu söz konusu değildir.

Oysa taşeron yasası engellilerin erken emeklilik hakkını zorunlu hale getirerek onların aleyhine bir sonuç yaratmaktadır. Çok genç yaşta emekliye ayrılmak zorunda kalan ve halen eğitim görmekte olan çocukları bulunan engelliler, emekli aylığı ile geçinmekte güçlük çekeceklerdir. Üstelik onların emeklilik sonrası bir iş edinme olanakları da, engelli olmayan emekli işçilere göre son derece sınırlıdır. Böylece engelliler için çıkarılmış olan bir yasa, engellilerin aleyhine dönmüş bulunmaktadır.

Konfederasyonumuz, konuyla ilgili gelen çok sayıda şikâyet ve talebi dikkate alarak, 696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesinde öngörülen zorunlu emeklilik uygulamasına, engelliler açısından bir istisna getirilmesi için mücadele başlatmıştır.

Öte yandan bugün kamuda istihdam edilen 50 bin dolayındaki engellinin yaklaşık yüzde 30-35’i yardımcı personel kadrosunda çalışmaktadır. Yardımcı personel kadroları genellikle engellilerin durumuna uygun olmayan işleri kapsamaktadır. Bu yüzden kamu işyerlerindeki yetkililer istihdam edilen engelli kamu personeline iş vermekte zorlanmakta; onları istifaya zorlamak veya işyerini değiştirmesini sağlamak için mobing uygulamakta ya da bankomat memuru olmalarını istemektedirler. Bu durum engellileri manevi olarak çökertirken onlara harcanan paraların heba olmasına yol açmaktadır.

5 Mart 2017 günü yürürlüğe giren 7061 sayılı Torba Yasayla 3713 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yardımcı hizmetli kadrolarında çalışan malul ve gaziler, öğrenim durumları ne olursa olsun sınavsız olarak memur kadrosuna geçirilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin de öğrenim durumları ne olursa olsun sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilmeleri gerekmektedir. Böyle bir düzenleme yardımcı hizmetli kadrolarında istihdam edilen engellilere mobing uygulanmasına ve kamu işverenleri ile engellilerin memnuniyetsizliğine son verecektir. Konfederasyonumuz meclise sevk edilmiş olan torba kanuna bu doğrultuda bir ek yapılmasını talep etmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz talepler CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve Ak Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sayın Hacı Ahmet Özdemir ile paylaşılmış; her iki yetkili de konuyu Meclise taşıyacaklarına söz vermişlerdir. Çalışmalarımız TBMM’de grubu bulunan partiler nezdinde devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16.02.2018

Engelliler Konfederasyonu
Başkan Av. Turhan İçli