Ana Sayfa / Duyurular / ENGELLİLER KONFEDERASYONU 5. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

ENGELLİLER KONFEDERASYONU 5. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Konfederasyonumuzun 5. Olağan Genel Kurulunun ilk toplantısı 30 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’de GMK Bulvarı 32/6 Demirtepe Ankara adresindeki Konfederasyon Merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı salt çoğunluk aranmaksızın Cebeci Erzurum Mahallesi Geçim Sokak Numara 21 Kurtuluş-Ankara adresindeki Altınokta Körler Eğitim Kültür Merkezinde aynı saatte ve aynı gündemle 11 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.
İkinci toplantı için adres değişikliği olması halinde yeni adres bu siteden duyurulacaktır.
Gündem

  1. Açılış, saygı duruşu, istiklal marşının okunması,
  2. Konukların konuşması,
  3. Divan Kurulunun oluşturulması,
  4. Faaliyet Raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
  5. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  6. Tüzük değişikliği,
  7. Karar önerilerinin görüşülmesi ve oylanması,
  8. Konfederasyon Başkanı ve organlarının seçimi,
  9. Dilek temenniler ve kapanış.

ENGELLİLER KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU