Ana Sayfa / Duyurular / ENGELLİLER ATAMA BEKLİYOR
4

ENGELLİLER ATAMA BEKLİYOR

Değerli Basın Mensupları

Bilindiği gibi işsizlik sorunu Ülkemizin kanayan yarasıdır. Son rakamlara göre işsizlik oranı %10.5’tir.

Ama biliyor musunuz; bu oran, engelliler arasında %92’dir. Yani engelli işsizliği ile genel işsizlik arasında dokuz misli fark bulunmaktadır. Bu durum engellilerin istihdamı için acil önlemlerin alınmasını ve kadroların hızla doldurulmasını gerektirmektedir.

Ne yazık ki, bugünkü hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bu özeni ve titizliği göremiyoruz. Yetkililer aylardan beri 2017 yılında açılacak engelli kamu personeli tercihleri için çaba gösteriyor ve anlamlı rakamlardan söz ediyorlardı. Fakat atanacak engelli kamu personel sayısı 2544 olarak açıklandı. Yani dağ fare doğurdu. Bu rakam, beklentisi en az 7-8 bin dolayında olan engelliler arasında büyük bir hayal kırıklığı ve tepki yarattı. Yurdun dört bir yanından bu konuda mücadele edilmesi ve tepki gösterilmesi yönünde talepler yağmaya başladı.

Ülkemizde çalışma yaşında ve gücünde 1 milyon 800 bin dolayında engelli bulunmaktadır. Buna karşılık 105 bin işçi, 40 bin dolayında kamu personeli olmak üzerde toplam 145 bin engelli çalışmaktadır.  145 bin engelli iş yaşamında yer alırken 1 milyon 650 bin dolayında engelli üretim ve hizmet süreçlerinin dışında, ailelerinin bakımı altında yaşamaya çalışmaktadır. Halen engelli kamu personel açığı 25 bin dolayındadır. Bu rakam karşısında 2545 rakamı devede kulak kalmaktadır.

Hiç kuşku yok ki, kamu personel açığı ve özel sektördeki engelli işçi açığı doldurulsa bile engellilerin istihdamına yetmemektedir. Bu nedenle alternatif iş olanaklarının düşünülmesi, iş ve meslek analizleri yapılarak engellilerin başarıyla yapabilecekleri işler tespit edildikten sonra bu mesleklere yönelik eğitimler gerçekleştirilmelidir. Serbest iş piyasasında engelli iş gücünün talep edilebileceği bir ortam yaratılmalıdır.

2545 rakamı artırılmalı ve anlamlı düzeye çıkarılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa tercihler bir iki ay ertelenmelidir. Bu yapılmadık bir şey değildir.

Anımsanacağı gibi 2014 yılında rakam yine böyle düşük açıklanmış; yapılan çalışmalar sonuç vermeyince 4 engelli işsiz açlık grevine başlamıştı. 6 gün süren açlık grevi sonunda dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, açlık grevi çadırını ziyaret etmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda tercih süreci ertelenmiş; atanacak engelli kamu personel sayısı anlamlı bir düzeye çekilmişti.

Aylardan beri randevu taleplerimize yanıt vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını uyarıyoruz. Bu konuyu görüşmek üzere acil olarak randevu veriniz ve gerekli önlemleri alınız. Aksi halde yeni bir mücadele dönemini başlatıyoruz. Doğacak sonuçlardan engeller sorumlu olmayacaklardır. 19.07.2017

Engelliler Konfederasyonu Başkanı
Av. Turhan İçli
Turhan İçli İmza

0542 413 86 92
0549 389 79 69

BASINDA YAYINLANAN HABERLER

Güçlü Anadolu Gazetesi Son Dakika

BASIN AÇIKLAMASI METNİ