Ana Sayfa / Duyurular / ÖYKÜ YARIŞMASI

ÖYKÜ YARIŞMASI

İnternet ortamında gerçekleştirilen Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu, Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.Ve Dış Tic. Ltd. Şti sponsorluğunda birincisini gerçekleştirdiği muhteşem bir öykü yarışmasına imza atıyor.

Yarışmanın Amaçları

Katılımcılarımızın gelişen görme engelli teknolojilerine olan farkındalıklarını tespit etmek ve adapte olup olmadıklarının farkına varmak;

Katılımcılarımızın bu teknolojileri hayatlarının neresine koyduklarını görmek ve hayal güçleriyle bunları ne kadar ileriye götürebildiklerini gözlemlemek;

Katılımcılarımız arasından edebî yeteneklerin ortaya çıkmasına ve hayal güçlerini ortaya koymasına zemin hazırlamak.

Yarışma Kuralları

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışından isteyen her görme engelli katılabilir;

Yarışmamızın teması Hayatım Değişiyor olarak belirlenmiş olup, katılımcılarımızdan teknolojinin görme engellilerin hayatındaki yeri ve önemini vurgulaması da beklenmektedir;

Yarışmacı sadece tek bir eserle başvurabilecektir;

Yarışmacılarımızdan öykü türünün tüm anlatım olanaklarından ve Türkçe’nin tüm zenginliklerinden yararlanmaları beklenmektedir;

Yarışmacılarımız ister elektronik ortamda, ister Braille ortamda yarışmaya katılabileceklerdir. Her iki ortam için sınırlamalar aşağıdaki gibidir:

Braille ortamındaki öyküler için sınır yirmi sayfadır ve kısaltmalı ya da kısaltmasız olabilir;

Bilgisayar ortamındaki öyküler için sınır beş sayfadır ve Times New Roman karakterlerinde, on iki punto büyüklüğünde ve bir buçuk (1,5) satır aralığında olmalıdır. Öyküler iki kopya halinde çıktı alınmalı ve zarfa koyulmalıdır.

Eserin başlığı çarpıcı olmalı ve öykünün başında yer almalı; yazan kişinin adı ise öykünün sonunda bulunmalıdır;

Eserler elektronik ortamda gönderilecekse oyku@beyid.com.tr e-posta adresine süresi içinde ve dosya eki olarak gönderilmeli, e-postanın gövde kısmına açık adresi, cep telefonu ve kısa yaşam öyküsünü de eklemelidir. Yarışmacı aynı e-postaya özürlü raporunun elektronik bir kopyasını da ek olarak eklemek zorundadır. Raporunu eklemeyen yarışmacılarımızın öyküleri değerlendirme dışı bırakılacaktır;

Eserler posta yoluyla gönderilecekse Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. Feride Caddesi No:21 Fidan Apt. kat.2 Pk:34435-Taksim-İstanbul adresine süresi içinde postalanmalı; A4 boyutundaki zarfın içerisine iki kopya öykü, yarışmacının iletişim bilgilerinin ve kısa yaşam öyküsünün yer aldığı bir yazı ve yarışmacının özürlü olduğunu belgeleyen raporun bir fotokopisi bulunmalıdır;

Eğer yarışmaya her kategori için 40 adet eserin altında katılım olursa, o kategorideki yarışma iptal edilecek ve tüm katılımcılara
bildirilecektir;

Yarışma sadece Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu’nda değil Türkiye genelinde yapılacak ve çeşitli basım/yayım organları, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da duyrulacaktır;

Yarışmaya 15:03:2018 tarihinden 15:05:2018 tarihi mesayi bitimine kadar başvurulabilir ve süresi dışında gönderilen öyküler değerlendirme dışı bırakılacaktır;

Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif hakları Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.’ne aittir. Söz konusu şirket eserleri sesli olarak çoğaltabilir yada
yazılı olarak bastırabilir, dağıtabilir. Ticari amaçla satabilir;

Yarışma iki ayrı kategoride (Gençler Kategorisi, Yetişkinler Kategorisi) yapılacak ve ödülleri aşağıdaki tabloda gösterilecektir;

Gençler Kategorisi 11-17 yaş aralığını kapsamaktadır

Yetişkinler Kategorisi 18 ve üzeri yaş aralığını kapsamaktadır

Ödül töreni daha sonra tüm kanallardan duyurulacak ve adayların katılımları sağlanacaktır;

Yarışma jüri heyeti kültür bakanlığı personeli, huzur vakti sesli sohbet ve paylaşım platformu yöneticisi, Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. temsilcisi
ve kabartma yazıyı üst düzeyde kullanabilen Türkçe Edebiyat öğretmenlerinden oluşacaktır.

Huzur Vakti ve Paylaşım Platformu yöneticileri, BEYİD-BİLİŞİM Firma çalışanları ve Jüri üyeleri bu yarışmaya yarışmacı olarak katılamazlar.

Yetişkinler Kategorisi Yarışma Ödülleri

Birincilik ödülü:

Braille Me Taşınabilir Braille Ekran

İkincilik Ödülü:

Dolphin SuperNova ekran okuyucu yazılımı lisansı

Üçüncülük Ödülü:

Avicenna Daisy formatlı kitap okuma ve ses kayıt cihazı

Birinci mansiyon:

Turquaz Kabartma saat

İkinci mansiyon:

Turquaz Kabartma saat Gençler Kategorisi Yarışma Ödülleri

Birincilik ödülü:

Dolphin SuperNova ekran okuyucu yazılımı lisansı

İkincilik Ödülü:

Avicenna Daisy formatlı kitap okuma ve ses kayıt cihazı

Üçüncülük Ödülü:

Turquaz Kabartma saat

Birinci mansiyon:

Konuşan saat

İkinci mansiyon:

Konuşan saat

İletişim Bilgileri

Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu Çevrimiçi Konferans
Sistemi sunucusu huzurvakti.biz
E-posta: huzurvacti@gmail.com

BEYİD-BİLİŞİM EĞİTİM YAYINCILIK İLETİŞİM DANIŞMANLIK SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış
Tic. Ltd. Şti. Feride Caddesi No:21 Fidan Apt. kat.2 Pk:34435-Taksim
İstanbul
E-posta: info@beyid.com.tr
Tel: 0 (212) 361 66 61
Faks: 0 (212) 361 66 60