Ana Sayfa / Duyurular / Konfederasyonumuzdan Sivil Toplum Örgütlerinin Hak Savunuculuğu ve Gölge Rapor Hazırlama Çalıştayı

Konfederasyonumuzdan Sivil Toplum Örgütlerinin Hak Savunuculuğu ve Gölge Rapor Hazırlama Çalıştayı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Engelliler Forumu (EDF) ve Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (ICC) “Kuzey Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Çocukların Şiddete Karşı Korunması ve Engelli Çocukların Toplumsal Yaşama Katılımının Desteklenmesi” ortak programı kapsamında; Engelliler Konfederasyonu’nun düzenlediği “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (CRPD) Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin Hak Savunuculuğu ve Gölge Rapor Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı toplantı 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da bir otelde yapıldı.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanarak “engellilerin insan hakları” ihlalleriyle mücadeleyi güçlendirmek, engelli örgütlerinin savunuculuk kapasitesini geliştirerek uluslararası diyalog becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen bu toplantıya, Ankara’dan ve çeşitli illerden 70 engelli STK temsilcisi katıldı.

Katılımcılar iki gün boyunca uzmanlar eşliğinde uluslararası insan hakları mekanizmalarını yakından tanıdı ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklar ve “gölge raporlama” gibi etkili araçlar hakkında ayrıntılı bilgi edindi.

Bm Engelli Hakları Sözleşmesi odağında düzenlenen bu toplantı, engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, yerel ve uluslararası deneyimlerin paylaşılmasını da sağlayarak engellilerin gündemini görünür kılmayı amaçladı.

Engelliler Konfederasyonu bu toplantı için Avrupa Engelliler Forumu’ndan (EDF) üç uzmanı Ankara’da ağırladı.

EDF yürütme kurulu üyesi John Patrick CLARKE,

Proje koordinatörü Gerrit STASSYNS ve Engelli Hakları Sözleşmesi konusunda uzman olan Marlee QUINN toplantıda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Engelliler Konfederasyonunun, BM Engelli Hakları Komitesi’ne geçtiğimiz aylarda sunduğu kapsamlı Gölge Rapor da bu toplantıda ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin engellilerle ilgili resmi Ülke Raporu da T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ana hatlarıyla anlatıldı.

Hukukçular, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden aktivistlerin katıldığı toplantıda engellilerin insan hakları konusundaki mücadelesini bir kez daha gündeme taşıdı.

 

Toplantıyla alakalı Fotoğrafları buradan bulabilirsiniz.

 

Toplantı Salonu

 

Cedaw Deneğim Paylaşımı

 

Engelliler Konfederasyonu Gölge Rapor Sunumu

 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ülke Raporu Sunumu

 

İlk Oturumdan

 

İnsan Hakları Mekanizmaları Oturumu

 

Nejat Taşdemir Sunumu

 

Toplantı Birinci Gün

 

Toplantı Birinci Gün

 

Toplantı İkinci Gün

 

Toplantı İkinci Gün

 

Toplu Fotoğraf

 

Turhan İçli ve John Patrick Clarke

 

Kapanış

 

 

Engelliler Konfederasyonu